Thực phẩm CHÂU Á

Tương đậu nành kiểu Nhật SHOYU 200 ml

Mã sản phẩm
GTS07
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8851912011026
EAN-thùng
28851912011037
Đóng gói
24
Kích thước thùng
34.5x23.5x16 cm