Thực phẩm CHÂU Á

MAMA
Mã sản phẩm
MAC05
Trọng lượng/thể tích
70 g
EAN-sản phẩm
8850987123528
EAN-thùng
8850987123559
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
27x35x13 cm
Mã sản phẩm
MAC06
Trọng lượng/thể tích
70 g
EAN-sản phẩm
8850987123412
EAN-thùng
8850987123450
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
27x35x13 cm