Thực phẩm CHÂU Á

JOJOMI
Mã sản phẩm
VJK02
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8934663510045
EAN-thùng
68934663510047
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
VJK03
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8934663510038
EAN-thùng
68934663510030
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
VJK05
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8934663510014
EAN-thùng
68934663510016
Đóng gói
30
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
VJK06
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8934663510007
EAN-thùng
68934663510009
Đóng gói
30
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
VJK09
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8934663510021
EAN-thùng
68934663510023
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng