Thực phẩm CHÂU Á

BAMEE
Mã sản phẩm
BMC01
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8850987133169
EAN-thùng
8850987133213
Đóng gói
12
Kích thước thùng
34x28x13 cm
Mã sản phẩm
BMC03
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8850987133176
EAN-thùng
8850987133220
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
34x28x13 cm
Mã sản phẩm
BMC05
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8850987133145
EAN-thùng
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
33x30x11 cm
Mã sản phẩm
BMC06
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8850987133152
EAN-thùng
8850987133206
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
34x28x13 cm