Thực phẩm CHÂU Á

MAMA
Mã sản phẩm
MA001
Trọng lượng/thể tích
55 g
EAN-sản phẩm
8850987123641
EAN-thùng
8850987101397
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
32x30x11 cm
Mã sản phẩm
MA003
Trọng lượng/thể tích
60 g
EAN-sản phẩm
8850987141508
EAN-thùng
8850987141522
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
32x30x11 cm
Mã sản phẩm
MA005
Trọng lượng/thể tích
60 g
EAN-sản phẩm
8850987101083
EAN-thùng
8850987122378
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
32x30x11 cm
Mã sản phẩm
MA006
Trọng lượng/thể tích
55 g
EAN-sản phẩm
8850987101090
EAN-thùng
8850987122385
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
32x30x11 cm
Mã sản phẩm
MA013
Trọng lượng/thể tích
60 g
EAN-sản phẩm
8850987141478
EAN-thùng
8850987141485
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
32x30x11 cm
Mã sản phẩm
MGR01
Trọng lượng/thể tích
80 g
EAN-sản phẩm
8850987131707
EAN-thùng
8550987131714
Đóng gói
20
Kích thước thùng
37x26x14 cm