Thực phẩm CHÂU Á

PHỞ ĂN LIỀN
Mã sản phẩm
BCP03
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8934863307308
EAN-thùng
18934863307305
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
37x29x14 cm
Mã sản phẩm
BCP06
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8934863308305
EAN-thùng
18934863308302
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
37x29x14
Mã sản phẩm
BCP08
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8934863302402
EAN-thùng
18934863302409
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
37x29x14 cm
Mã sản phẩm
MAP03
Trọng lượng/thể tích
55g
EAN-sản phẩm
8851876001026
EAN-thùng
8850987123467
Đóng gói
30
Kích thước thùng
33x29.5x12.5 cm
Mã sản phẩm
MAP06
Trọng lượng/thể tích
55 g
EAN-sản phẩm
052066030620
EAN-thùng
8851876101085
Đóng gói
30
Kích thước thùng
33x29.5x12.5 cm
Mã sản phẩm
MAP08
Trọng lượng/thể tích
55 g
EAN-sản phẩm
052066000197
EAN-thùng
052066000203
Đóng gói
30
Kích thước thùng
33x29.5x12.5 cm