Thực phẩm CHÂU Á

MÌ TRỨNG
Mã sản phẩm
ER001
Trọng lượng/thể tích
500g
EAN-sản phẩm
8935106818889
EAN-thùng
8595235740132
Đóng gói
20 ks
Kích thước thùng
47x37x23 cm
Mã sản phẩm
SAF10
Trọng lượng/thể tích
250g
EAN-sản phẩm
8935106822770
EAN-thùng
18935106822777
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
47x20x19 cm
Mã sản phẩm
ER010
Trọng lượng/thể tích
500g
EAN-sản phẩm
8935106818582
EAN-thùng
18935106818589
Đóng gói
20
Kích thước thùng
54x39x18 cm