Thực phẩm CHÂU Á

MÌ KHÔNG GIA VỊ
Mã sản phẩm
BBB01
Trọng lượng/thể tích
300g
EAN-sản phẩm
8934663168116
EAN-thùng
88934663168112
Đóng gói
20 ks
Kích thước thùng
47x31x24 cm
Mã sản phẩm
DDD01
Trọng lượng/thể tích
200g
EAN-sản phẩm
8934663100857
EAN-thùng
68934663100859
Đóng gói
16 ks
Kích thước thùng
37x24x24 cm