Thực phẩm CHÂU Á

GẠO THƠM THÁI LAN
Mã sản phẩm
RYB04
Trọng lượng/thể tích
1kg
EAN-sản phẩm
8858669870890
EAN-thùng
Đóng gói
15
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
RYB09
Trọng lượng/thể tích
4 kg
EAN-sản phẩm
8595235730614
EAN-thùng
1885866980897
Đóng gói
4
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
RYB07
Trọng lượng/thể tích
10 lb (4,5 kg)
EAN-sản phẩm
8858669800293
EAN-thùng
Đóng gói
6
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
RYB02
Trọng lượng/thể tích
20 lb (9,09 kg)
EAN-sản phẩm
8858669800309
EAN-thùng
Đóng gói
1
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
RYB06
Trọng lượng/thể tích
40lb (18,18 kg)
EAN-sản phẩm
8858669800316
EAN-thùng
Đóng gói
1
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
RYZ04
Trọng lượng/thể tích
1 kg
EAN-sản phẩm
8854002002614
EAN-thùng
8934663147111
Đóng gói
12
Kích thước thùng
32x26x16 cm
Mã sản phẩm
LTR03
Trọng lượng/thể tích
2 kg
EAN-sản phẩm
8938501920010
EAN-thùng
Đóng gói
10
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
LTR04
Trọng lượng/thể tích
1 kg
EAN-sản phẩm
8938501920249
EAN-thùng
Đóng gói
20
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
LTR06
Trọng lượng/thể tích
5 kg
EAN-sản phẩm
8938501920126
EAN-thùng
Đóng gói
4
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
RYCA1
Trọng lượng/thể tích
1 kg
EAN-sản phẩm
8858669870968
EAN-thùng
18858669870965
Đóng gói
12 ks/kart.
Kích thước thùng
44x22x21 cm
Mã sản phẩm
RYCA2
Trọng lượng/thể tích
1 kg
EAN-sản phẩm
8858669870975
EAN-thùng
18858669870972
Đóng gói
12 ks/kart.
Kích thước thùng
44x22x21 cm
Mã sản phẩm
LTR44
Trọng lượng/thể tích
1 kg
EAN-sản phẩm
8938507039518
EAN-thùng
Đóng gói
20
Kích thước thùng