Thực phẩm CHÂU Á

CƠM RANG ĂN LIỀN
Mã sản phẩm
MRIC1
Trọng lượng/thể tích
80g
EAN-sản phẩm
8851876010035
EAN-thùng
8851876105229
Đóng gói
10 ks
Kích thước thùng
39x16x14 cm
Mã sản phẩm
MRIC2
Trọng lượng/thể tích
80 g
EAN-sản phẩm
8851876010127
EAN-thùng
8851876105212
Đóng gói
10 ks
Kích thước thùng
39x16x14 cm