Thực phẩm CHÂU Á

GẠO SUSHI
Mã sản phẩm
LTR21
Trọng lượng/thể tích
2 kg
EAN-sản phẩm
8938507039075
EAN-thùng
Đóng gói
10
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
LTR24
Trọng lượng/thể tích
1 kg
EAN-sản phẩm
8938507039655
EAN-thùng
18938507039652
Đóng gói
14
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
LTR23
Trọng lượng/thể tích
25 kg
EAN-sản phẩm
8938507039600
EAN-thùng
Đóng gói
1
Kích thước thùng