Thực phẩm CHÂU Á

NUI
Mã sản phẩm
RT001
Trọng lượng/thể tích
200g
EAN-sản phẩm
8935000452226
EAN-thùng
18935000452223
Đóng gói
50 ks
Kích thước thùng
47x37x27 cm
Mã sản phẩm
RT002
Trọng lượng/thể tích
200g
EAN-sản phẩm
8935000452028
EAN-thùng
18935000452025
Đóng gói
50 ks
Kích thước thùng
55x34x22 cm
Mã sản phẩm
RT003
Trọng lượng/thể tích
200g
EAN-sản phẩm
8935000452325
EAN-thùng
18935000452322
Đóng gói
50 ks
Kích thước thùng
48x38x23 cm
Mã sản phẩm
RT004
Trọng lượng/thể tích
200g
EAN-sản phẩm
8935000452523
EAN-thùng
18935000452520
Đóng gói
50 ks
Kích thước thùng
47x38x20 cm
Mã sản phẩm
YOPO1
Trọng lượng/thể tích
140g
EAN-sản phẩm
8809054400888
EAN-thùng
18809054409031
Đóng gói
20 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
YOPO2
Trọng lượng/thể tích
120g
EAN-sản phẩm
880905440925
EAN-thùng
28809054400524
Đóng gói
20 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
YOPO3
Trọng lượng/thể tích
120 g
EAN-sản phẩm
8809054409034
EAN-thùng
18809054400885
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
YOPO4
Trọng lượng/thể tích
120 g
EAN-sản phẩm
8809054400529
EAN-thùng
18809054400922
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng