Thực phẩm CHÂU Á

BAMEE
Mã sản phẩm
BM003
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8850987133008
EAN-thùng
8850987133220
Đóng gói
30
Kích thước thùng
34x30x11 cm
Mã sản phẩm
BM006
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8850987133039
EAN-thùng
8850987133077
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
33x30x11
Mã sản phẩm
BM005
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8850987133053
EAN-thùng
8850987133091
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
33x30x11 cm
Mã sản phẩm
BM001
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8850987133046
EAN-thùng
8850987133084
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
33x30x11 cm