Thực phẩm CHÂU Á

POTATO
Mã sản phẩm
VSM01
Trọng lượng/thể tích
75g
EAN-sản phẩm
8934663102226
EAN-thùng
38934663102227
Đóng gói
30
Kích thước thùng
37x33x14 cm
Mã sản phẩm
VSM02
Trọng lượng/thể tích
75g
EAN-sản phẩm
8934663102233
EAN-thùng
38934663102234
Đóng gói
30
Kích thước thùng
37x33x14
Mã sản phẩm
VSM03
Trọng lượng/thể tích
75g
EAN-sản phẩm
8934663102240
EAN-thùng
38934663102241
Đóng gói
30
Kích thước thùng
37x33x14 cm