Thực phẩm CHÂU Á

BÁNH PHỒNG TÔM
Mã sản phẩm
SAG01
Trọng lượng/thể tích
200 g
EAN-sản phẩm
8934863336728
EAN-thùng
8934766051441
Đóng gói
55
Kích thước thùng
46x36x27 cm
Mã sản phẩm
SAG02
Trọng lượng/thể tích
200g
EAN-sản phẩm
8934863332720
EAN-thùng
8934746051458
Đóng gói
55
Kích thước thùng
46x36x27 cm
Mã sản phẩm
SAG03
Trọng lượng/thể tích
1 kg
EAN-sản phẩm
8934863328181
EAN-thùng
28934863328185
Đóng gói
12
Kích thước thùng
46x23x34 cm