Thực phẩm CHÂU Á

MÌ KHÔNG TRỨNG
Mã sản phẩm
ER005
Trọng lượng/thể tích
500g
EAN-sản phẩm
8935106812788
EAN-thùng
18935106812785
Đóng gói
20 ks
Kích thước thùng
48x25x38 cm
Mã sản phẩm
ER009
Trọng lượng/thể tích
500g
EAN-sản phẩm
8935106818780
EAN-thùng
18935106818787
Đóng gói
20 ks
Kích thước thùng
51x34x21 cm