Thực phẩm CHÂU Á

Tương đậu nành chilli GOLDEN BOAT 200 ml

Mã sản phẩm
GTS08
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8851912100393
EAN-thùng
18851912100390
Đóng gói
12
Kích thước thùng
24x18x22 cm