Thực phẩm CHÂU Á

VI HUONG
Mã sản phẩm
VH202
Trọng lượng/thể tích
70g
EAN-sản phẩm
8934663107023
EAN-thùng
48934663110212
Đóng gói
40
Kích thước thùng
32x19x22 cm
Mã sản phẩm
VH203
Trọng lượng/thể tích
70g
EAN-sản phẩm
8934663108030
EAN-thùng
49834663106215
Đóng gói
40
Kích thước thùng
32x19x22 cm
Mã sản phẩm
VH204
Trọng lượng/thể tích
70g
EAN-sản phẩm
8934663107214
EAN-thùng
48934663107212
Đóng gói
40
Kích thước thùng
32x19x22
Mã sản phẩm
VH206
Trọng lượng/thể tích
70g
EAN-sản phẩm
8934663107016
EAN-thùng
48934663109216
Đóng gói
40
Kích thước thùng
32x19x22 cm
Mã sản phẩm
VH209
Trọng lượng/thể tích
70g
EAN-sản phẩm
8934663114113
EAN-thùng
48934663114111
Đóng gói
40
Kích thước thùng
32x19x22 cm
Mã sản phẩm
OR208
Trọng lượng/thể tích
70g
EAN-sản phẩm
8934663100369
EAN-thùng
48934663100367
Đóng gói
40
Kích thước thùng
32x19x22 cm
Mã sản phẩm
VH213
Trọng lượng/thể tích
70g
EAN-sản phẩm
8934663115110
EAN-thùng
48934663115118
Đóng gói
40
Kích thước thùng
32x19x22 cm
Mã sản phẩm
VH227
Trọng lượng/thể tích
70g
EAN-sản phẩm
8934663166112
EAN-thùng
48934663166110
Đóng gói
40
Kích thước thùng
32x19x22 cm
Mã sản phẩm
VH228
Trọng lượng/thể tích
70g
EAN-sản phẩm
8934663140310
EAN-thùng
48934663103214
Đóng gói
40
Kích thước thùng
32x19x22 cm
Mã sản phẩm
VH302
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8934663107429
EAN-thùng
38934663107420
Đóng gói
30
Kích thước thùng
32x30x13 cm
Mã sản phẩm
VH303
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8934663107443
EAN-thùng
38934663107444
Đóng gói
30
Kích thước thùng
32x30x13 cm
Mã sản phẩm
VH306
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8934663107436
EAN-thùng
38934663107437
Đóng gói
30
Kích thước thùng
32x30x13 cm
Mã sản phẩm
VH309
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8934663107412
EAN-thùng
38934663107413
Đóng gói
30
Kích thước thùng
32x30x13 cm
Mã sản phẩm
VH313
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8934663107405
EAN-thùng
38934663107406
Đóng gói
30
Kích thước thùng
32x30x13 cm