Thực phẩm CHÂU Á

FASHION FOOD
Mã sản phẩm
FFB01
Trọng lượng/thể tích
65g
EAN-sản phẩm
8850412370701
EAN-thùng
18850412368026
Đóng gói
36
Kích thước thùng
44x44x30 cm
Mã sản phẩm
FFB02
Trọng lượng/thể tích
65g
EAN-sản phẩm
8850412370800
EAN-thùng
18850412368033
Đóng gói
36
Kích thước thùng
44x44x30 cm
Mã sản phẩm
FFB03
Trọng lượng/thể tích
65g
EAN-sản phẩm
8850412371036
EAN-thùng
18850412371019
Đóng gói
36
Kích thước thùng
44x44x30 cm
Mã sản phẩm
FFB05
Trọng lượng/thể tích
65g
EAN-sản phẩm
8850412371500
EAN-thùng
18850412371521
Đóng gói
36
Kích thước thùng
44x44x30 cm
Mã sản phẩm
FFB06
Trọng lượng/thể tích
65g
EAN-sản phẩm
8850412371494
EAN-thùng
18850412371590
Đóng gói
36
Kích thước thùng
44x44x30 cm
Mã sản phẩm
FFB07
Trọng lượng/thể tích
65g
EAN-sản phẩm
8850412371906
EAN-thùng
18850412371941
Đóng gói
36
Kích thước thùng
44x44x30 cm
Mã sản phẩm
FFB08
Trọng lượng/thể tích
65 g
EAN-sản phẩm
8850412373696
EAN-thùng
18850412372207
Đóng gói
36 ks
Kích thước thùng
44x44x30 cm