Thực phẩm CHÂU Á

MIẾN ĐẬU XANH
Mã sản phẩm
BCM01
Trọng lượng/thể tích
200 g
EAN-sản phẩm
8934863338128
EAN-thùng
18934863338149
Đóng gói
60
Kích thước thùng
48x37x40 cm
Mã sản phẩm
MTHA2
Trọng lượng/thể tích
80 g
EAN-sản phẩm
8850372000557
EAN-thùng
18850372000554
Đóng gói
60
Kích thước thùng
55x31x47 cm