Thực phẩm CHÂU Á

HOLIDAY
Mã sản phẩm
VCU21
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8934663190216
EAN-thùng
28934663240038
Đóng gói
24
Kích thước thùng
35x27x22 cm
Mã sản phẩm
VCU23
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8934663240058
EAN-thùng
28934663240052
Đóng gói
24 ks
Kích thước thùng
35x27x22 cm
Mã sản phẩm
VCU26
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8934663240010
EAN-thùng
28934663240014
Đóng gói
24
Kích thước thùng
35x27x22 cm
Mã sản phẩm
VCU29
Trọng lượng/thể tích
60g
EAN-sản phẩm
8934663240041
EAN-thùng
28934663240045
Đóng gói
24
Kích thước thùng
35x27x22 cm